Feb
12

Amatorum Black Tie AntiValentine’s Day Ball

By Luna Jubilee  //  Clothing  //  1 Comment

Amatorum Anti-valentine's Day Ball

Amatorum Anti-valentine’s Day Ball – 14FEB

3-4PM SLT Crap Mariner 100 Word Stories
4-6pm SLT – DJ Gdawg

**Black Tie Attire Required at The Ball, 4pm**
Open to the Public, free membership
Rules will be in affect during every event – read the rules here

Amatorum Ballroom

1 Comment to “Amatorum Black Tie AntiValentine’s Day Ball”

  • Sáng nay báo Tuổi trẻ đăng thông tin của mẹ con bé Huyền theo Blog của Bác Tuấn, dù đã biết nhÆ°ng má»—i lần đọc là ko cầm Ä‘°»£Æác nÆ°á»›c mắt, hôm nay lại được nhìn thấy Bác sÄ© Thành qua hình ở đây, trông anh thật phúc hậu, thật cảm Ä‘á»™ng cám Æ¡n Anh và tập thể Y, Bác sÄ© bệnh viện E nhiều. Xin nhận ở tôi má»™t cái bắt tay thật chặt nhé.

Leave a comment

Subscribe

Enter your email address to subscribe to LunaJubilee.com and receive notifications of new posts by email.

Flickr

Roy Tanck's Flickr Widget requires Flash Player 9 or better.

Get this widget at roytanck.com

Archives